Villkor presentkort

Köpvillkor presentkort
Dessa villkor gäller från och med den 2020-12-20.

Inledning
Dessa villkor tillämpas när du ("kunden") köper ett presentkort av Handelsbolag Racketproffset Skövde via www.racketproffset.se

Pris
Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK).

Allmänt om presentkort

 • Presentkort från Handelsbolag Racketproffset Skövde kan endast användas för betalning i vår webbutik, www.racketproffset.se.
 • Ett eller flera presentkort kan vändas för delbetalning tillsammans med andra betalningsalternativ.
 • Presentkort kan endast köpas i vår webbutik, www.racketproffset.se
 • Presentkort är giltigt under ett (1) år från inköpsdatum.
 • Presentkortet kan användas delvis ett obegränsat antal gånger till dess pengarna på presentkortet är förbrukade. Det går inte att fylla på med mer pengar på ett presentkort.
 • Presentkortet kan ej bytas mot kontanter.
 • Presentkortet är en värdehandling som kunden bör vara aktsam om.
 • Presentkortet är inte kopplat till en viss person.
 • Handelsbolag Racketproffset Skövde ansvarar inte för förlorat presentkort.

Köp av presentkort via www.racketproffset.se
Handelsbolag Racketproffset Skövde kan bara distribuera beställningar av presentkort inom Sverige.
Ett avtal om köp av presentkort har träffats först när Handelsbolag Racketproffset Skövde bekräftar köpet via e-post till den e-postadress kunden har uppgivit i beställningen.
Kunden ansvarar för att denne har fyllt i korrekta uppgifter vid köp av presentkort. Handelsbolag Racketproffset Skövde kommer inte att ersätta felleveranser eller liknande, som beror på att kunden lämnat felaktiga uppgifter som tex felaktig e-postadress.

Leverans via e-post

 • Presentkort kan endast levereras till kundens e-postadress.
 • Presentkortet skickas som e-post i form av ett presentkortsnummer och värde.
 • Presentkortet är inte kopplat till en viss person.
 • Handelsbolag Racketproffset Skövde ansvarar inte för förlorat presentkort.
 • Meddelandet skickas direkt efter att kunden erlagt betalning till Handelsbolag Racketproffset Skövde.

Ångerrätt
OBS vi erbjuder ingen ångerrätt vid köp av presentkort.

Personuppgifter
När du registrerar dig som kund hos oss godkänner du att vi lagrar dina kunduppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna är nödvändiga för att vi dels ska kunna leverera din order och dels för att vi, vid behov, ska kunna kontakta Dig angående Din order. Vi garanterar att dessa uppgifter är konfidentiella och att de inte kommer att lämnas ut eller säljas till tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att kontakta oss.

Övrigt

 • Dessa villkor finns endast tillgängliga på svenska.
 • Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan.
 • Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol.
 • Ingenting i dessa villkor skall tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.